Teaching Experience

For more than 15 years, Dr Pınar Engincan had experienced to teach graduate and undergraduate classes. Her objective is to establish a learner-centered environment in the classroom in which critical thinking is promoted, students’ own interests and learning abilities are developed. Some of her courses can be found on this page with their basic content and resources. The list of her other classes can be found on her curriculum vitae.

Modernisation and Architecture

Undergraduate

Within the scope of the course, concepts of modernity and modernisation are discussed and the circumstances of the emergence of modern western architecture and its impacts on today’s architecture are tried to be understood. From Renaissance to early Modernism, from modern architecture to postmodernism and pluralist architectural understandings are examined through architectural artefacts under the light of circumstances of these eras.

 

Resources
Berman, M. (1983) Katı Olan Her Şey Buharlaşıyor: Modernite Deneyimi, çev. Ü. Altuğ, B.
Peker (1994/2004) İletişim Yayıncılık, İstanbul.
Gössel, P., Leuthauser, G.,(1991).Architecture in The Twentieth Century, Taschen, Köln.
Heynen, H. (2011). Mimarlık ve Modernite. Çev. Bahçekapılı, N.&Öğdül,R, Versus Yay.,
İstanbul
Simmel, G. (1903). Metropol ve Zihinsel Yaşam [ Metropolis and Mental Life]
Butler, C. (2013). Modernizm. Çev. Örge, N., Dost Kitabevi / Kültür Kitaplığı Dizisi, Ankara.
Batur, E. (2007). Modernizmin Serüveni. Alkım Yayınevi / Sanat Dizisi, İstanbul.
More, T. (2011). Ütopya. Kabalcı Yayınevi / Humanitas Dizisi, İstanbul.
Dictionary of 20th Century Architecture (1997). Ed. Lampugnani, V.M., Thames & Hudson, NY.
Ghirardo, D. (1996). Architecture after Modernism. Thames & Hudson, NY.
Corbusier, l. (1999). Bir Mimarlığa Doğru. çev. Merzi, S. , YKY, İstanbul
Roth, L. (1999). Mimarlığın Öyküsü. Kabalcı Yayınevi / Sanat Dizisi

 

 

Housing Architecture in the 20th Century

Undergraduate

With the social and economic changes at the end of the 19th century, in the 20th century, housing emerged as a social phenomenon for the first time and gained an important place in the agenda of architecture. After that, modern housing research continued throughout the century, and housing needs and changing housing practices did not fall off the agenda.

 

In the course; emerged from the Industrial Revolution, in the context of social change and modernisation practices, the process of modernisation of the residential architecture of the 20th century, are discussed through leading examples in Europe and reflections in Turkey.

 

The main objective of the course is to provide the students with an understanding of modern housing and housing typologies, as well as the ability to understand and interpret the change of housing in accordance with changing social, economic and political conditions and living habits.

 

Resources

Rowe, P. G. 1993, Modernity and Housing, MIT Press.

Heynen, H. 2011, Mimarlık ve Modernite: Bir Eleştiri, çev. Nalan Bahçekapılı ve Rahmi Öğdül, İstanbul: Versus.

Droste, M. 2011, The Bauhaus: Reform and Avant-Garde, Köln: Taschen.

Zimmerman, C. 2006, Mies Van der Rohe: The Structure of Space, Köln: Taschen.

Glancey, J. 2003, 20th Century Architecture, London: Carlton Books.

Le Corbusier, 2010, Bir Mimarlığa Doğru, Çev. Serpil Merzi, İstanbul: YKY Yayınları

Le Corbusier, 2013, Mimarlık Öğrencileriyle Söyleşi, Çev. Samih Rifat, İstanbul: YKY Yayınları

Bozdoğan, S. 2002, Modernizm ve Ulusun İnşası: Erken Cumhuriyet Türkiyesi’nde Mimari Kültür, İstanbul: Metis.

Bilgin, İ. 1999, Serbest Plan, Serbest Cephe, Serbest Ev…, Cogito Sayı: 18 Bir Anatomi Dersi: Ev, 144-157.

(http://v3.arkitera.com/v1/diyalog/ihsanbilgin/lecorbusier.htm)

Bilgin, İ.2002. 20. Yüzyıl Mimarisi Barınma Kültürünün Hassas Dengeleri İle Nasıl Yüzleşti, Arkitera Forum, (http://v3.arkitera.com/v1/platform/konut/ihsanbilgin4.htm)

Sey, Y. (ed.) 1998, 75. Yılda Değişen Kent ve Mimarlık, İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları.

Tanyeli, U. 1993, “Mies van der Rohe: Ortaçağ’la Modernim Arasında”, Arredamento Dekorasyon Dergisi, 1, İstanbul: Boyut Yayınları, 87-89

Tanyeli, U. 1998, İstanbul 1900-2000: Konutu ve Modernleşmeyi Metropolden Okumak, İstanbul: Akın Nalça.

Tanyeli, U. (ed.) 1998, Üç Kuşak Cumhuriyet, İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları.

Tekeli, İ. 2010, Konut Sorununu Konut Sunum Biçimleriyle Düşünmek, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.

 

 

Identity and Space

Graduate

The aim of the course is to look at the interrelationship between human and space through the theories produced at the intersection of architecture and social sciences and to comprehend the multi-dimensional structure of the space.

 

Within the scope of the course, the relationship between the concepts of place, place, identity, the identity of place with physical-social-cultural-psychological-economic and political factors and the social components of space production are discussed. The transformations of these main concepts in time and the concept of urban within this network of relationships are examined.

 

Resources

Mekân, Kültür, İktidar (Küreselleşen Kentlerde Yeni Kimlikler) / Ayşe Öncü / İletişim Yay. /2000
İstanbul - Küresel İle Yerel Arasında, Çağlar Keyder, Metis Yay. / Tarih Toplum Felsefe Dizisi, 2005
Kültürün ABC’si, Bozkurt Güvenç / YKY – Cogito 67, 2002
İnsan, Çevre, Kent, Ed: Ferzan Yıldırım, Demokrasi Kitaplığı, 2002
Mekânın Poetikası, Gaston Bachelard.
Enformasyon Çağı: Ekonomi, Toplum ve Kültür, Cilt II: Kimliğin Gücü, Manuel Castells, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2008.
Ölümcül Kimlikler / Amin Maalouf,1996. Çev: Aysel Bora. Yapı Kredi Yayınları, İstanbul.
İstanbul'la Yüzleşme Denemeleri: Çeperler, Hareketlilik ve Kentsel Bellek / Jean-François Pérouse, 2011. İletişim Yayınları İstanbul.
Yitik Ülke Masalları Kimlik ve Yer Sorunsalı / Sistem Yayınları, İstanbul, 1999,
Metropol ve Zihinsel Yaşam / George Simmel
Zaman- Mekân. 2008. Yayına Hazırlayanlar: Ayşe Şentürer, Funda Uz Sönmez, Özlem Berber, Şafak Ural, YEM Yayınevi
Genius Loci: Towards a Phenomenology of Architecture / Christian Norberg-Schulz, 1991

Dwelling Habits and History of Housing in Turkey

Graduate

The aim of the course is to discuss sheltering pratiques in Turkey through the history of urbanisation and housing.

 

Within the scope of the course, housing, housing rights, right to the city are examined in the context of urbanisation and sheltering practices, urbanisation practices, housing production and presentation forms, the relationship between housing and urbanisation practices are analysed.

 

 

Resources

 

Akılcı Planlamadan, Bir Demokrasi Projesi Olarak Planlamaya, İlhan Tekeli, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İlhan Tekeli Toplu Eserler-7, 2009, İstanbul.

Bir Şehri Yok Etmek: İstanbul’da Kazanmak ya da Kaybetmek, Emine Uşaklıgil, Can Yayınları, 2014, İstanbul.

İstanbul: Müstesna Şehrin İstisna Hali, der. Ayşe Çavdar-Pelin Tan, Sel Yayınları, 2013, İstanbul.

İstanbul - Küresel İle Yerel Arasında, Çağlar Keyder, Metis Yay. / Tarih Toplum Felsefe Dizisi, 2005

İnsan, Çevre, Kent, Ed: Ferzan Yıldırım, Demokrasi Kitaplığı, 2002

İstanbul'la Yüzleşme Denemeleri: Çeperler, Hareketlilik ve Kentsel Bellek / Jean-François Pérouse, 2011. İletişim Yayınları İstanbul.

Kenarın Kitabı: “Ara”da Kalmak, Çeperde Yaşamak, der. Funda Şenol Cantek, İletişim Yayınları, 2014, İstanbul.

Kentleşme Politikası, Ruşen Keleş, 2006, İmge Kitabevi, Ankara.

Konut Sempozyumu, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, 2009, İstanbul.

Mekân, Kültür, İktidar (Küreselleşen Kentlerde Yeni Kimlikler) / Ayşe Öncü / İletişim Yay. / 2000